PlayPause
Slider

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ  ČÍNŠTINY
Nabízím Vám překladatelské a tlumočnické služby v jazykových kombinacích:                           
čeština ↔ čínština, také se soudním ověřením
(např. výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, rodné a oddací listy, diplomy, plné moci, smlouvy, výpisy z účtů, notářské listiny ČLR)
angličtina ↔ čínština     
slovenština ↔ čínština     

Bohaté zkušenosti mám v následujících oborech:
TLUMOČENÍ
strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, technika, elektrotechnika, potravinářský průmysl, elektronika, slévárenský průmysl, sklářství, zdravotnictví, ochrana životního prostředí – specializace na technická školení zaměstnanců, zavádění technologií, technická a obchodní jednání, audity, obchodní návštěvy, veletrhy atd. (v ČR i v Číně)

státní orgány a instituce ČR: Policie ČR, Ministerstvo vnitra (SUZ, OAMP), Státní zastupitelství atd. (jako soudní tlumočník)

PŘEKLADY
technické obory (manuály, návody k použití a údržbě, technická dokumentace, chybová hlášení, technické specifikace, BOZP školení, výrobní a zkušební předpisy, BHP, kontrolní a zkušební protokoly, bezpečnostní listy materiálů, prohlášení o shodě, technické výkresy, předpisy, normy atd.),             

právo (smlouvy, úřední a notářské listiny - viz soudní ověření výše, potvrzení, doklady, žaloby atd.),                       

ekonomika a finance (ŽL, výpisy, daňové registrace a přiznání, účetní výkazy, bankovní formuláře, atd.),                                                   

cestovní ruch (internetové stránky hotelů, prezentace restaurací a turistických lokalit, dotazníky atd.),

prezentace výrobků a služeb různých společností (potravinářský průmysl, logistika, zdravotnictví a nemocniční zařízení, civilní letectví, školství, stavebnictví, kosmetika, Hospodářská komora ČR atd.)

telekomunikace, software, hardware

překlady filmových scénářů, článků z časopisů atd.

Tlumočím v České a Slovenské republice, v Číně, případně jinde v zahraničí.
Specializuji se na tlumočení při školeních zaměstnanců v továrnách.

Na přání zákazníka zajistím korekturu překladu rodilým mluvčím.    

Spolupracuji s mnoha agenturami, překládám a tlumočím pro české a čínské společnosti a fyzické osoby, Policii ČR, Státní zastupitelství, ministerstva, soudy a další instituce.  
V případě velkých zakázek spolupracuji s dalšími překladateli a tlumočníky.  

Samozřejmostí je:
• spolehlivost, flexibilita a individuální přístup k zákazníkovi
• diskrétnost (mlčenlivost o překládaných/tlumočených informacích)
• gramatická a významová přesnost
• preciznost a rychlost zpracování