PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Nabízím Vám překladatelské a tlumočnické služby 

z češtiny do čínštiny a naopak, také se soudním ověřením (dokumenty státních institucí a orgánů)
z angličtiny do čínštiny a naopak     
ze slovenštiny do čínštiny                                                    

Zkušenosti mám především v následujících oborech: 
• technika (předpisy, manuály, normy, specifikace, návody k použití, uživatelské příručky, BHP, protokoly o zkouškách atd.),
• právo (smlouvy, žaloby, úřední a notářské listiny, potvrzení, doklady atd.),                        
• ekonomika (účetní výkazy, bankovní formuláře, výpisy, daňové registrace, ŽL atd.),  
• strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnika, elektronika, slévárenský průmysl,
• potravinářský průmysl (pivovarnictví, minerální vody), zdravotnictví, ochrana životního prostředí (bezpečnostní listy materiálů), sklářství, 
• telekomunikace, software, hardware,                                                   
• cestovní ruch (internetové stránky hotelů, prezentace restaurací a turistických lokalit, dotazníky atd.),  
• prezentace výrobků, společností

Tlumočím v Praze, na dalších místech České a Slovenské republiky, v Číně a jinde v zahraničí.

Specializuji se na tlumočení při školeních zaměstnanců v továrnách.  
Na přání zákazníka zajistím korekturu překladu rodilým mluvčím.

Spolupracuji s mnoha agenturami, překládám a tlumočím pro české a čínské společnosti a fyzické osoby, Policii ČR, Státní zastupitelství, ministerstva, soudy a další instituce.  

V případě velkých zakázek spolupracuji s dalšími překladateli a tlumočníky.  

Samozřejmostí je:
spolehlivost, flexibilita a individuální přístup k zákazníkovi
• diskrétnost (mlčenlivost o překládaných/tlumočených informacích)
• gramatická a významová přesnost
• preciznost a rychlost zpracování