O MNĚ

Mgr. Bc. Lucie Vojtašková

Mám patnáctiletou praxi v překladech a tlumočení čínštiny.

Od roku 2004 jsem soudní tlumočnicí čínského jazyka.

Jsem sinoložka , vystudovala jsem FF Univerzity Karlovy
(obor Sinologie);

učitelka angličtiny , vystudovala jsem PF Technické univerzity v Liberci, obor Učitelství cizích jazyků - Anglický jazyk.

Spolupracuji s mnoha agenturami, překládám a tlumočím pro české
a čínské společnosti a fyzické osoby, Policii ČR, Státní zastupitelství, ministerstva, soudy a další instituce.

Mám zkušenosti s tlumočením a překlady při rozšiřování českého podnikatelského subjektu do ČLR – od počátečních jednání,
kolaudace výrobních prostor, rozjíždění a stabilizace výroby, kontroly kvality, skladování až po vyskladňování hotových výrobků. Jakož i zkušenosti se zajišťováním potřeb početného a různorodého týmu českých pracovníků při dlouhodobém pracovním pobytu v ČLR.  

Mým krédem je spolehlivost a profesionalita.